سوئیت جاوید مشهد
سوئیت ممتاز - مشهد
شروع قیمت از 32,000 تومان به ازای هر نفر با وعده غذایی کامل بصورت منو اطلاعات بیشتر و رزرو